Browse Source

Added Polish translation

master
Piotr Horzycki 3 years ago
parent
commit
32ba057f56
  1. 4
      config.toml
  2. 46
      content/_index.pl.md

4
config.toml

@ -35,6 +35,10 @@ languageCode = "hi"
languageName = "Deutsch"
languageCode = "de"
[Languages.pl]
languageName = "Polski"
languageCode = "pl"
[Languages.pt]
languageName = "Português"
languageCode = "pt"

46
content/_index.pl.md

@ -0,0 +1,46 @@
+++
title = "Manifest Post-Merytokracji"
+++
{{% section %}}
# Manifest Post-Merytokracji
{{< translations >}}
Merytokracja jest obecnie podstawą ruchu otwartego oprogramowania. Określa sposób, w jaki ludzie są rekrutowani, zatrudniani, utrzymywani, awansowani i oceniani.
Jak się okazuje, merytokracja faworyzuje osoby o wysokim statusie społecznym, jednocześnie wykluczając ludzi niedostatecznie reprezentowanych w świecie technologii. W praktyce nigdy nie zdefiniowano jasnych, obiektywnych kryteriów oceny wartości i przydatności pracownika. Merytokracja prowadzi głównie do postrzegania innych ludzi przez pryzmat samego siebie na zasadzie "ludzie są kompetentni wtedy, kiedy mi dorównują".
(Jeżeli nie znasz jeszcze krytyki merytokracji, prosimy, zapoznaj się z materiałami na <a href="/meritocracy/">tej stronie</a>.)
Nadszedł czas, abyśmy jako branża porzucili przekonanie, że wartość człowieka jest mierzalna i że można do każdej osoby przyłożyć taką samą miarę, a także iż kompetencje mogą być równo rozdzielone między ludzi.
Jak zatem wygląda świat post-merytokratyczny? Jest on zbudowany na szeregu podstawowych wartości i zasad właściwych dla każdej osoby zaangażowanej w tworzenie oprogramowania.
## Nasze wartości
Przyjmujemy następujące wartości i zasady:
* Odrzucamy przekonanie, że wartość człowieka jest nieodłącznie związana z jego przydatnością jako pracownika. Nasze wykształcenie i zawód nie definiują nas; jesteśmy czymś więcej niż tylko naszą pracą.
* Wierzymy, że umiejętności interpersonalne są przynajmniej tak samo ważne, jak zdolności techniczne.
* Jako zawodowcy tworzymy największą wartość, czerpiąc z różnorodności naszych osobowości, pochodzenia, doświadczeń i perspektyw. Homogeniczność jest antywzorcem.
* Możemy odnosic sukcesy zawodowe. jednocześnie prowadząc bogate i spełnione życie. Nasz sukces i wartość nie zależą wyłącznie od poświęcenia całej naszej energii na tworzenie oprogramowania.
* Mamy obowiązek korzystać z naszej uprzywilejowanej pozycji, aby pomagać innym ludziom.
* Musimy tworzyć przestrzeń dla ludzi innych od nas, aby mogli dołączyć do naszej branży i odnosić sukcesy. Oznacza to nie tylko zaproszenie tych ludzi do współpracy, ale także ich bieżące wsparcie.
* Ciąży na nas etyczna odpowiedzialność, aby odmawiać pracy nad oprogramowaniem, które ma negatywny wpływ na samopoczucie i kondycję innych ludzi.
* Dostrzegamy wartość nietechnicznych współpracowników i traktujemy ich wkład na równi z pracą osób technicznych.
* Rozumiemy, że praca w naszej branży jest przywilejem, a nie prawem. Wysokie kompetencje techniczne nie usprawiedliwiają złego wpływu toksycznych jednostek na miejsce pracy lub społeczność.
* Pogłębiamy empatię i unikamy pogardy. Nie umniejszamy wartości innych ludzi ze względu na to, jakich używają narzędzi, technik czy języków.
* Branża twórców oprogramowania chętnie czerpie ze zmian technologicznych i tak samo chętnie powinna akceptować zmiany społeczne.
* Staramy się realizować nasze wartości we wszystkim, co robimy. Wiemy, że wartości omawiane lecz niewdrażane nie są prawdziwymi wartościami.
## Sygnatariusze
<p class="callout">
Aby dodać swoje nazwisko do listy sygnatariuszy, <a href="https://goo.gl/forms/9JT45K1iuKcBSPFj2">wypełnij ten formularz</a>.
</p>
{{< data-list "static/signatories.csv" >}}
{{% /section %}}
Loading…
Cancel
Save