A now defunct web server engine that is notable for its overuse of unsafe code, the memory safety bugs caused by that, and its deletion by its creator.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Nikolay Kim 6a0cd2dced Rename HttpServer::start() to HttpServer::run() před 10 měsíci
..
src compile with default-features off před 10 měsíci
tests Rename HttpServer::start() to HttpServer::run() před 10 měsíci
CHANGES.md prep awc release před 10 měsíci
Cargo.toml update actix-service dep před 10 měsíci
LICENSE-APACHE add license files před 1 rokem
LICENSE-MIT add license files před 1 rokem
README.md update readme před 1 rokem

README.md

Actix http client Build Status codecov crates.io Join the chat at https://gitter.im/actix/actix

An HTTP Client

Documentation & community resources

Example

use actix_rt::System;
use awc::Client;
use futures::future::{Future, lazy};

fn main() {
  System::new("test").block_on(lazy(|| {
    let mut client = Client::default();

    client.get("http://www.rust-lang.org") // <- Create request builder
     .header("User-Agent", "Actix-web")
     .send()               // <- Send http request
     .and_then(|response| {       // <- server http response
        println!("Response: {:?}", response);
        Ok(())
     })
  }));
}