A now defunct web server engine that is notable for its overuse of unsafe code, the memory safety bugs caused by that, and its deletion by its creator.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Nikolay Kim 6a0cd2dced Rename HttpServer::start() to HttpServer::run() 9 miesięcy temu
..
cert.pem drop unpin constraint 10 miesięcy temu
key.pem drop unpin constraint 10 miesięcy temu
test_httpserver.rs Rename HttpServer::start() to HttpServer::run() 9 miesięcy temu
test_server.rs rename App::register_data to App::app_data and HttpRequest::app_data returns Option<&T> instead of Option<&Data<T>> 9 miesięcy temu