A Ruby script to efficiently search through a JSON file of archives of a certain lolcow's exploits over the last two decades.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Yotsubaaa 6e64eb462d Uploaded JSON of archives (thanks @Spedestrian! <3) 4 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 4 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 4 miesięcy temu
README.md Initial commit 4 miesięcy temu
scan_TrainDodger_archives.rb The Ruby script for the searching and filtering 4 miesięcy temu
train_dodger_the_full_retard.json Uploaded JSON of archives (thanks @Spedestrian! <3) 4 miesięcy temu

README.md

scan_TrainDodger_archives

A Ruby script to efficiently search through a JSON file of archives of a certain lolcow’s exploits over the last two decades.