Hunt down social media accounts by username across social networks (Mirror repo)
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

33 wiersze
981 B

 1. """Sherlock: Supported Site Listing
 2. This module generates the listing of supported sites
 3. which can be found in sites.md
 4. It also organizes all the sites in alphanumeric order
 5. """
 6. import json
 7. pool = list()
 8. with open("sherlock/resources/data.json", "r", encoding="utf-8") as data_file:
 9. data = json.load(data_file)
 10. with open("sites.md", "w") as site_file:
 11. data_length = len(data)
 12. site_file.write(f'## List Of Supported Sites ({data_length} Sites In Total!)\n')
 13. for social_network in data:
 14. url_main = data.get(social_network).get("urlMain")
 15. pool.append((social_network, url_main))
 16. index = 1
 17. for social_network, url_main in pool:
 18. site_file.write(f'{index}. [{social_network}]({url_main})\n')
 19. index = index + 1
 20. sorted_json_data = json.dumps(data, indent=2, sort_keys=True)
 21. with open("sherlock/resources/data.json", "w") as data_file:
 22. data_file.write(sorted_json_data)
 23. print("Finished updating supported site listing!")