September 22, 2020 - September 29, 2020

Při vyloučení slučování, 13 autoři nahrály 29 revizí do master a 50 revizí do všech větví. Na master, 9 soubory se změnily a bylo zde 17997 přidání a 3885 odebrání.