September 22, 2020 - September 29, 2020

Wykluczając scalenia, 13 autorzy przepchnęli(-ęły) 29 commity do master i 50 commity do wszystkich gałęzi. Na master, 9 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 17997odań i 3885 usunięć.