You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

39 lines
3.6 KiB

{
"Dismiss": "Aizvērt/atcelt",
"powered by Matrix": "Tiek darbināta ar Matrix",
"Unknown device": "Nezināma ierīce",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekrāna kopīgošanai nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"Welcome to Element": "Esiet laipni gaidīti Elementā",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta tērziņu & kopdarbības vide uz [matrix] bāzes",
"Sign In": "Ierakstīties",
"Create Account": "Izveidot kontu",
"Explore rooms": "Pārlūkot telpas",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Negaidīta kļūda, sagatavojot lietotni. Sīkāku informāciju skatiet konsolē.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Kļūdaina konfigurācija: var norādīt tikai vienu no parametriem default_server_config, default_server_name, vai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Kļūdaina konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris.",
"The message from the parser is: %(message)s": "No pārsētāja ir ziņa: %(message)s",
"Invalid JSON": "Kļūdains JSON",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Neizdevās ielādēt konfigurācijas failu. Lai atkārtotu mēģinātu, lūdzu pārlādējiet lapu.",
"Open user settings": "Atvērt lietotāja iestatījumus",
"Go to your browser to complete Sign In": "Dodieties uz pārlūku, lai pabeigtu pierakstīšanos",
"Unsupported browser": "Neatbalstīts pārlūks",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Lai gūtu labāko lietošanas pieredzi, lūdzu, instalējiet <chromeLink>Chromium</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> vai <safariLink>Safari</safariLink> pārlūku.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Jūs varat turpināt lietot savu pašreizējo pārlūku, bet dažas funkcijas nestrādās un lietotnes izskats/saskarne var būt atspoguļoti nekorekti.",
"I understand the risks and wish to continue": "Es apzinos riskus un vēlos turpināt",
"Go to element.io": "Doties uz element.io",
"Failed to start": "Neizdevās palaist",
"Powered by Matrix": "Griežas uz Matrix tehnoloģijas",
"Previous/next recently visited room or community": "Iepriekšējā/nākošā nesen apmeklētā telpa vai kopiena",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s izmanto pārlūku papildfunkcijas, kuras netiek atbalstītas šajā pārlūkā.",
"Your browser can't run %(brand)s": "Jūsu pārlūks nevar palaist %(brand)s",
"Missing indexeddb worker script!": "Trūkst indexeddb worker skripta!",
"Open": "Atvērt",
"Download Completed": "Lejuplāde pabeigta",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsu Element konfigurācija satur kļūdainu JSON. Lūdzu, izlabojiet un pārlādējiet lapu.",
"Your Element is misconfigured": "Jūsu Element ir nokonfigurēts kļūdaini",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Galdvirsmas (%(platformName)s)",
"Switch to space by number": "Pārslēgties uz atstarpi/tukšumu ar numuru",
"Use %(brand)s on mobile": "Mobilajā tālrunī izmanojiet %(brand)s"
}