You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

43 lines
3.9 KiB

{
"Dismiss": "Hylkää",
"Unknown device": "Tuntematon laite",
"Welcome to Riot.im": "Tervetuloa Riot.im-sovellukseen",
"Custom Server Options": "Palvelinasetukset",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop, %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Sinun täytyy käyttää HTTPS-yhteyttä, jotta voit jakaa ruudun puhelussa.",
"Chat with Riot Bot": "Keskustele Riot-botin kanssa",
"powered by Matrix": "moottorina Matrix",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s, %(browserName)s, %(osName)s",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Hajautettua ja salattua viestintää Matrix-teknologialla",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Voit käyttää mukautettuja palvelinasetuksia kirjautuaksesi muihin Matrix-palvelimiin. Tämä mahdollistaa Riotin käyttämisen toisella kotipalvelimella olevalla Matrix-tilillä.",
"Sign In": "Kirjaudu",
"Create Account": "Luo tili",
"Need help?": "Tarvitsetko apua?",
"Explore rooms": "Selaa huoneita",
"Room Directory": "Huoneluettelo",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Odottamaton virhe sovellusta valmisteltaessa. Katso konsolista lisätietoja.",
"Your Riot is misconfigured": "Riotin asetukset ovat pielessä",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Virheellinen asetus. Vain yhden seuraavista voi määrittää: default_server_config, default_server_name, tai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Virheellinen asetus: oletuspalvelinta ei ole määritetty.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot-asetuksissasi on virheellistä JSONia. Korjaa ongelma ja lataa sivu uudelleen.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Viesti jäsentimeltä: %(message)s",
"Invalid JSON": "Virheellinen JSON",
"Missing indexeddb worker script!": "Indexeddb-suorittajan skripti puuttuu!",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Asetustiedostoa ei voi ladata. Yritä uudelleen lataamalla sivu uudelleen.",
"Open user settings": "Avaa käyttäjäasetukset",
"Previous/next recently visited room or community": "Edellinen/seuraava hiljattain vierailtu huone tai yhteisö",
"Riot Desktop (%(platformName)s)": "Riotin työpöytäversio (%(platformName)s)",
"Go to your browser to complete Sign In": "Tee kirjautuminen loppuun selaimessasi",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Selainta ei tueta",
"Your browser can't run Riot": "Riot ei toimi selaimellasi",
"Riot uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "Riot käyttää edistyneitä selaimen ominaisuuksia, joita nykyinen selaimesi ei tue.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Asenna <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> tai <safariLink>Safari</safariLink>, jotta kaikki toimii parhaiten.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Voit käyttää edelleen nykyistä selaintasi, mutta jotkut tai kaikki ominaisuudet eivät ehkä toimi ja sovelluksen ulkoasu voi olla virheellinen.",
"I understand the risks and wish to continue": "Ymmärrän riskit ja haluan jatkaa",
"Failed to start": "Käynnistys ei onnistunut",
"Download Completed": "Lataus valmis",
"Open": "Avaa",
"Go to Riot.im": "Mene osoitteeseen riot.im"
}