Browse Source

Translated using Weblate (Azerbaijani)

Currently translated at 100.0% (23 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/az/
pull/11784/head^2^2^2
Valeh Farzaliyev 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
01f14a7211
  1. 2
      src/i18n/strings/az.json

2
src/i18n/strings/az.json

@ -17,7 +17,7 @@
"The message from the parser is: %(message)s": "Sözügedən mesaj: %(message)s",
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",
"Custom Server Options": "Fərdi Server Seçimləri",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli bir URL-sini göstərərək digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün xüsusi server seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bu, fərqli bir ev serverda mövcud Matrix hesabı ilə Riot istifadə etməyə imkan verir.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli server URL-ni təyin etməklə digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün fərdi server seçimlərini istifadə edə bilərsiniz. Bu sizə başqa serverdə qaldırılmış mövcud Matrix hesabınızla Riot-u işlətməyə imkan verir.",
"Dismiss": "Rədd et",
"Room Directory": "Otaq kataloqu",
"Welcome to Riot.im": "Riot.im-ə xoş gəlmişsiniz",

Loading…
Cancel
Save