Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 100.0% (34 of 34 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/tr/
pull/17384/head^2
Erkin Alp Güney 1 year ago committed by Weblate
parent f04790e1cd
commit 148149f765
  1. 7
      src/i18n/strings/tr.json

@ -8,7 +8,7 @@
"Sign In": "Giriş Yap",
"Create Account": "Hesap Oluştur",
"Explore rooms": "Odaları keşfet",
"Invalid JSON": "Geçersiz JSON",
"Invalid JSON": "JSON geçersiz",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uygulama hazırlanırken beklenmeyen bir hata oldu. Detaylar için konsola bakın.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Geçersiz yapılandırma: default_server_config, default_server_name, yada default_hs_url den sadece birisi seçilebilir.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Geçersiz yapılandırma: varsayılan sunucu seçilmemiş.",
@ -28,9 +28,10 @@
"Go to element.io": "element.io adresine git",
"Failed to start": "Başlatılamadı",
"Previous/next recently visited room or community": "Yakında ziyaret edilen önceki/sonraki oda veya topluluk",
"Powered by Matrix": "Matrix tarafından güçlendirildi",
"Powered by Matrix": "Gücünü Matrix'ten alır",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Masaüstü (%(platformName)s)",
"Open": "Aç",
"Missing indexeddb worker script!": "Indexeddb worker kodu eksik!"
"Missing indexeddb worker script!": "Indexeddb worker kodu eksik!",
"Use %(brand)s on mobile": "Mobilde %(brand)s kullan"
}

Loading…
Cancel
Save