Browse Source

Translated using Weblate (Azerbaijani)

Currently translated at 100.0% (23 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/az/
pull/11784/head^2^2^2
ferhad.necef 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
1c0bb1101b
  1. 10
      src/i18n/strings/az.json

10
src/i18n/strings/az.json

@ -2,7 +2,7 @@
"Riot Desktop on %(platformName)s": "%(platformName)s-da Riot Desktop",
"Unknown device": "Naməlum qurğu",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "İş stolunun birgə istifadəsi üçün HTTPS-dan istifadə tələb olunur.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot konfiqurasiyanızda yanlış JSON var. Lütfən, xətanı düzəldin və səhifəni yeniləyin",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot konfiqurasiyanızda yanlış JSON var. Lütfən, xətanı düzəldin və səhifəni yeniləyin.",
"Invalid JSON": "Yanlış JSON",
"Sign In": "Daxil ol",
"Create Account": "Hesab Aç",
@ -13,5 +13,11 @@
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Proqramı başladarkən gözlənilməz xəta. Ətraflı məlumat üçün konsola baxın.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Yanlış konfiqurasiya: default_server_config, default_server_name, və ya default_hs_url-dən yalnız birini təyin etməlisiniz.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Yanlış konfiqurasiya: ilkin server təyin edilməyib.",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s"
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s",
"The message from the parser is: %(message)s": "Sözügedən mesaj: %(message)s",
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",
"Custom Server Options": "Xüsusi Server Seçimləri",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli bir URL-sini göstərərək digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün xüsusi server seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bu, fərqli bir ev serverda mövcud Matrix hesabı ilə Riot istifadə etməyə imkan verir.",
"Dismiss": "Rədd et",
"Room Directory": "Otaq kataloqu"
}

Loading…
Cancel
Save