Browse Source

Merge pull request #11784 from RiotTranslateBot/weblate-riot-web-riot-web

Update from Weblate
pull/11792/head
David Baker 3 years ago committed by GitHub
parent
commit
1f1c8d07c3
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 18
      src/i18n/strings/az.json
  2. 9
      src/i18n/strings/gl.json
  3. 11
      src/i18n/strings/tr.json

18
src/i18n/strings/az.json

@ -2,7 +2,7 @@
"Riot Desktop on %(platformName)s": "%(platformName)s-da Riot Desktop",
"Unknown device": "Naməlum qurğu",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "İş stolunun birgə istifadəsi üçün HTTPS-dan istifadə tələb olunur.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot konfiqurasiyanızda yanlış JSON var. Lütfən, xətanı düzəldin və səhifəni yeniləyin",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot konfiqurasiyanızda yanlış JSON var. Lütfən, xətanı düzəldin və səhifəni yeniləyin.",
"Invalid JSON": "Yanlış JSON",
"Sign In": "Daxil ol",
"Create Account": "Hesab Aç",
@ -10,8 +10,16 @@
"Chat with Riot Bot": "Riot Bot-la söhbət edin",
"Explore rooms": "Otaqları kəşf edin",
"Your Riot is misconfigured": "Riot yanlış quraşdırılıb",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Proqramı başladarkən gözlənilməz xəta. Ətraflı məlumat üçün konsola baxın.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Yanlış konfiqurasiya: default_server_config, default_server_name, və ya default_hs_url-dən yalnız birini təyin etməlisiniz.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Yanlış konfiqurasiya: ilkin server təyin edilməyib.",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s"
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Proqramın başlanmasında gözlənilməz xəta. İzah üçün konsola baxın",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Yanlış konfiqurasiya: bunlardan yalnız birini təyin edin - default_server_config, default_server_name, və ya default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Yanlış konfiqurasiya: ilkin server təyin edilməyib",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s",
"The message from the parser is: %(message)s": "Sözügedən mesaj: %(message)s",
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",
"Custom Server Options": "Fərdi Server Seçimləri",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli server URL-ni təyin etməklə digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün fərdi server seçimlərini istifadə edə bilərsiniz. Bu sizə başqa serverdə qaldırılmış mövcud Matrix hesabınızla Riot-u işlətməyə imkan verir.",
"Dismiss": "Nəzərə almayın",
"Room Directory": "Otaq kataloqu",
"Welcome to Riot.im": "Riot.im-ə xoş gəlmişsiniz",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "[matrix] tərəfindən təchiz edilmiş mərkəziləşdirilməmiş, şifrələnmiş çat və əməkdaşlıq platforması"
}

9
src/i18n/strings/gl.json

@ -14,5 +14,12 @@
"Create Account": "Crear conta",
"Need help?": "¿Precisas axuda?",
"Explore rooms": "Explorar salas",
"Room Directory": "Directorio de salas"
"Room Directory": "Directorio de salas",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "A configuración de Riot contén JSON non válido. Corrixe o problema e recarga a páxina.",
"The message from the parser is: %(message)s": "A mensaxe desde o intérprete é: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON non válido",
"Your Riot is misconfigured": "Riot está mal configurado",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Fallo non agardado ao preparar a app. Detalles na consola.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Configuración non válida: só se pode indicar un de default_server_config, default_server_name, ou default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Configuración non válida: non se indicou servidor por omisión."
}

11
src/i18n/strings/tr.json

@ -2,7 +2,7 @@
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s işletim sisteminde %(browserName)s ile %(appName)s",
"Custom Server Options": "Özelleştirilebilir Sunucu Seçenekleri",
"Dismiss": "Kapat",
"powered by Matrix": "Matrix'den besleniyor",
"powered by Matrix": "Matrix tarafından destekleniyor",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "%(platformName)s platformunda Riot Masaüstü",
"Unknown device": "Bilinmeyen aygıt",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekran paylaşımlı arama yapmak için HTTPS kullanıyor olmalısınız.",
@ -14,5 +14,12 @@
"Create Account": "Kayıt Ol",
"Need help?": "Yardıma mı ihtiyacın var?",
"Explore rooms": "Odaları keşfet",
"Room Directory": "Oda Dizini"
"Room Directory": "Oda Dizini",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot yapılandırmanız geçersiz JSON ifadesi içermektedir. Lütfen problemi düzeltin ve sayfayı yenileyin.",
"Invalid JSON": "Geçersiz JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Rioutunuz hatalı yapılandırılmış",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uygulamayı hazırlarken beklenmeyen hata oluştu. Lütfen detaylar için konsola bakınız.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Geçersiz yapılandırma: default_server_config, default_server_name, yada default_hs_url den sadece birisi seçilebilir.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Geçersiz yapılandırma: varsayılan sunucu seçilmemiş.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Ayrıştırıcıdan gelen mesaj: %(message)s"
}

Loading…
Cancel
Save