Browse Source

Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 95.7% (22 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/tr/
pull/11784/head^2^2^2
catborise 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
262b5a56ca
  1. 10
      src/i18n/strings/tr.json

10
src/i18n/strings/tr.json

@ -2,7 +2,7 @@
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s işletim sisteminde %(browserName)s ile %(appName)s",
"Custom Server Options": "Özelleştirilebilir Sunucu Seçenekleri",
"Dismiss": "Kapat",
"powered by Matrix": "Matrix'den besleniyor",
"powered by Matrix": "Matrix tarafından destekleniyor",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "%(platformName)s platformunda Riot Masaüstü",
"Unknown device": "Bilinmeyen aygıt",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekran paylaşımlı arama yapmak için HTTPS kullanıyor olmalısınız.",
@ -14,5 +14,11 @@
"Create Account": "Kayıt Ol",
"Need help?": "Yardıma mı ihtiyacın var?",
"Explore rooms": "Odaları keşfet",
"Room Directory": "Oda Dizini"
"Room Directory": "Oda Dizini",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot yapılandırmanız geçersiz JSON ifadesi içermektedir. Lütfen problemi düzeltin ve sayfayı yenileyin.",
"Invalid JSON": "Geçersiz JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Rioutunuz hatalı yapılandırılmış",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uygulamayı hazırlarken beklenmeyen hata oluştu. Lütfen detaylar için konsola bakınız.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Geçersiz yapılandırma: default_server_config, default_server_name, yada default_hs_url den sadece birisi seçilebilir.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Geçersiz yapılandırma: varsayılan sunucu seçilmemiş."
}

Loading…
Cancel
Save