Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/ca/
pull/8973/head^2
Jordi Mallach 4 years ago committed by Weblate
parent 8766fcd089
commit 3391689d29
  1. 9
      src/i18n/strings/ca.json

@ -35,5 +35,12 @@
"Contributing code to Matrix and Riot": "Contribuir codi a Matrix i Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Xat de l'equip de desenvolupadors Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Xat de l'equip Dendrite per a desenvolupadors",
"Co-ordination for Riot translators": "Coordinació dels traductors del Riot"
"Co-ordination for Riot translators": "Coordinació dels traductors del Riot",
"Create Account": "Crea un compte",
"Need help?": "Necessiteu ajuda?",
"Explore rooms": "Exploreu les sales",
"Room Directory": "Directori de sales",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Podeu emprar les opcions personalitzades del servidor per iniciar la sessió en altres servidors de Matrix especificant un URL de servidor personal diferent. Això us permet emprar el Riot amb un compte de Matrix existent en un servidor personal diferent.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "També podeu establir un servidor d'identitat personalitzat, però no podreu convidar usuaris o ser convidats vosaltres mateixos per adreça de correu electrònic.",
"Sign In": "Inicia la sessió"
}

Loading…
Cancel
Save