Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/nb_NO/
pull/8973/head^2
Herman S 4 years ago committed by Weblate
parent 2c0b47a1e9
commit 3acc6ee5c9
  1. 18
      src/i18n/strings/nb_NO.json

@ -1,20 +1,20 @@
{
"Custom Server Options": "Tilpassede serveralternativer",
"powered by Matrix": "benytter seg av Matrix",
"Custom Server Options": "Server-instillinger",
"powered by Matrix": "Drevet av Matrix",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot er ikke støttet av mobil-nettlesere. Ønsker De å innstalere appen?",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot på skrivebordet er på %(platformName)s",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop på %(platformName)s",
"Unknown device": "Ukjent enhet",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s via %(browserName)s på %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "De er nødt til å benytte HTTPS for å kunne ha en samtale med skjermdeling.",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Du er nødt til å bruke HTTPS for å ha en samtale med skjermdeling.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "De kan benytte brukerdefinerte server-innstillinger for å kunne logge Dem inn på andre Matrix-servere ved å spesifisere en annen hjemmeserver-adresse. <br/> Dette tillater Dem til å bruke Riot med en eksisterende Matrix-konto på en annen hjemmeserver. <br/><br/> De kan i tillegg definere en egen hjemmeserver-identitet, men De kan da ikke invitere andre brukere via email, og De kan heller ikke bli invitert via email selv.",
"Dismiss": "Avvis",
"Welcome to Riot.im": "Velkommen skal De være til Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert nettprat &amp; sammabeid drevet av [matrix]",
"Welcome to Riot.im": "Velkommen til Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert chat &amp; sammabeid drevet av [matrix]",
"Search the room directory": "Søk i alle rom",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Allerede finnes det alskens rom i Matrix, sammenkoblet til eksisterende nettverk (Slack, IRC, Gitter osv.) eller selvstendig. Dersom De formoder, kan De kikke på utvalget!",
"Chat with Riot Bot": "Nettprat med Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruke egendefinert tjener instillingen for å logge inn på andre Matrix tjenere ved å spesifisere enn annen hjemmetrjener URL. Dette lar deg bruke Riot med en eksisterende Matrix konto på en annen hjemmetjener.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Du kan også stille inn en egen idendtitetstjener, men du kommer ikke til å kunne invitere andre brukere med e-post, eller bli invitert med e-post selv.",
"Chat with Riot Bot": "Chat med Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruke instillinger for «egendefinert tjener» til å logge inn på andre Matrix tjenere ved å spesifisere en annen URL. Dette lar deg bruke Riot med en eksisterende Matrix konto på en annen hjemmetjener.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Du kan også bruke din egen identitetstjener, men du kommer ikke til å kunne invitere andre brukere med e-post, eller bli invitert med e-post selv.",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Kom i gang med noen tips fra Riot Bot!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Generelle diskusjoner om Matrix og Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Diskusjoner om alt Matrix!",

Loading…
Cancel
Save