Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/9802/head^2^2^2
Edgars Voroboks 3 years ago committed by Weblate
parent b54a53d1ac
commit 43d2c3bbc8
  1. 9
      src/i18n/strings/lv.json

@ -34,5 +34,12 @@
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Riot/Web izstrādātāju komandas čats",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Dendrite izstrādatāju komandas čats",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Matrix-ā pastāv daudzas neatkarīgas un/vai eksistējošiem tīmekļa resursiem (Slack, IRC, Gitter u.tml.) piesaistītas istabas. Ieskaties katalogā!",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Tu vari lietot \"custom\" servera opcijas, lai ielogotos citos Matrix serveros, norādot citu Bāzes servera URL.<br> Tas atļaus tev lietot Riot ar esošo Matrix kontu uz cita Bāzes servera.<br/><br/>Tu arī vari uzstādīt atsevišķu Identitāšu serveri, taču tad Tev nebūs iespēju uzaicināt lietotājus, izmantojot epasta adresi, vai pašam tikt uzaicinātam, izmantojot epasta adresi."
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Tu vari lietot \"custom\" servera opcijas, lai ielogotos citos Matrix serveros, norādot citu Bāzes servera URL.<br> Tas atļaus tev lietot Riot ar esošo Matrix kontu uz cita Bāzes servera.<br/><br/>Tu arī vari uzstādīt atsevišķu Identitāšu serveri, taču tad Tev nebūs iespēju uzaicināt lietotājus, izmantojot epasta adresi, vai pašam tikt uzaicinātam, izmantojot epasta adresi.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Varat izmantot pielāgotās servera opcijas, lai pierakstītos citos Matrix serveros, norādot citu mājas servera URL. Tas ļauj jums izmantot Riot ar esošu Matrix kontu citā mājas serverī.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Varat arī iestatīt pielāgotu identitātes serveri, bet jūs nevarēsiet uzaicināt lietotājus izmantojot e-pasta adresi, kā arī tikt uzaicināts pēc e-pasta adreses.",
"Sign In": "Ienākt",
"Create Account": "Izveidot kontu",
"Need help?": "Nepieciešama palīdzība?",
"Explore rooms": "Atklāt istabas",
"Room Directory": "Istabu Katalogs"
}

Loading…
Cancel
Save