Browse Source

Translated using Weblate (Norwegian Nynorsk)

Currently translated at 100.0% (23 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/nn/
pull/12688/head^2
tctovsli 2 years ago committed by Weblate
parent
commit
4525ead1df
  1. 2
      src/i18n/strings/nn.json

2
src/i18n/strings/nn.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Custom Server Options": "Tilpassa tenar-innstillingar",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan nytta dei eigendefinerte tenarinstillingane for å logga inn på andre Matrix-tenarar ved å uppgje ein annan heimtenar-URL. Dette lèt deg bruka Riot med ein Matrix-konto som allereie finst på ein annan heimtenar.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Lag brukar",
"Create Account": "Opprett konto",
"Need help?": "Treng du hjelp?",
"Explore rooms": "Utforsk romma",
"Room Directory": "Romkatalog",

Loading…
Cancel
Save