Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 96.9% (32 of 33 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/pl/
pull/15517/head^2^2^2^2
TR_SLimey 2 years ago committed by Weblate
parent 19ce3c99a0
commit 477886551d
  1. 4
      src/i18n/strings/pl.json

@ -29,5 +29,7 @@
"Download Completed": "Pobieranie Zakończone",
"Open": "Otwórz",
"Your browser can't run %(brand)s": "Twoja przeglądarka nie obsługuje %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s używa zaawansowanych funkcji przeglądarki, które nie są dostępne w twojej przeglądarce."
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s używa zaawansowanych funkcji przeglądarki, które nie są dostępne w twojej przeglądarce.",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Konfiguracja Elementa zawiera niepoprawny JSON. Popraw konfiguracje i odśwież stronę.",
"Your Element is misconfigured": "Element jest nieprawidłowo skonfigurowany"
}

Loading…
Cancel
Save