Browse Source

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 91.3% (21 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/nb_NO/
pull/12480/head
jakobrs 2 years ago committed by Weblate
parent
commit
5fcb67d646
  1. 9
      src/i18n/strings/nb_NO.json

9
src/i18n/strings/nb_NO.json

@ -7,14 +7,17 @@
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Du er nødt til å bruke HTTPS for å ha en samtale med skjermdeling.",
"Dismiss": "Avvis",
"Welcome to Riot.im": "Velkommen til Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert chat & sammabeid drevet av [matrix]",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert chat & samarbeid drevet av [matrix]",
"Chat with Riot Bot": "Chat med Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruke instillinger for «egendefinert tjener» til å logge inn på andre Matrix tjenere ved å spesifisere en annen URL. Dette lar deg bruke Riot med en eksisterende Matrix konto på en annen hjemmetjener.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruke instillinger for «egendefinert tjener» til å logge inn på andre Matrix-tjenere ved å spesifisere en annen URL. Dette lar deg bruke Riot med en eksisterende Matrix-konto på en annen hjemmetjener.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Lag konto",
"Need help?": "Trenger du hjelp?",
"Room Directory": "Alle rom",
"Explore rooms": "Se alle rom",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot-konfigurasjonen din inneholder ugyldig JSON. Vennligst fiks problemet og oppdater siden.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s"
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot er feilkonfigurert",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert."
}

Loading…
Cancel
Save