Browse Source

Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (24 of 24 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/10436/head
Edgars Voroboks 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
673543df1d
  1. 6
      src/i18n/strings/lv.json

6
src/i18n/strings/lv.json

@ -45,5 +45,9 @@
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Negaidīta kļūda, sagatavojot lietotni. Sīkāku informāciju skatiet konsolē.",
"This installation of Riot seems to have an invalid server configuration. If you are the administrator, please correct the error below": "Šai Riot instalācijai ir nekorekta servera konfigurācija. Ja esat administrators, lūdzu, izlabojiet tālāk norādīto kļūdu",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Nederīga konfigurācija: var norādīt tikai vienu no default_server_config, default_server_name, vai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Nekorekta konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris."
"Invalid configuration: no default server specified.": "Nekorekta konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsu Riot konfigurācijā ir nederīgs JSON. Lūdzu, izlabojiet problēmu un ielādējiet lapu atkārtoti.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Ziņojums no parsētāja ir: %(message)s",
"Invalid JSON": "Nederīgs JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Jūsu Riot ir nepareizi konfigurēts"
}

Loading…
Cancel
Save