Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (33 of 33 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/pl/
pull/15884/head
m4sk1n 2 years ago committed by Weblate
parent 64fd07ec73
commit 6e7826f416
  1. 3
      src/i18n/strings/pl.json

@ -31,5 +31,6 @@
"Your browser can't run %(brand)s": "Twoja przeglądarka nie obsługuje %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s używa zaawansowanych funkcji przeglądarki, które nie są dostępne w twojej przeglądarce.",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Konfiguracja Elementa zawiera niepoprawny JSON. Popraw konfiguracje i odśwież stronę.",
"Your Element is misconfigured": "Element jest nieprawidłowo skonfigurowany"
"Your Element is misconfigured": "Element jest nieprawidłowo skonfigurowany",
"Powered by Matrix": "Zasilane przez Matrix"
}

Loading…
Cancel
Save