Browse Source

Translated using Weblate (Azerbaijani)

Currently translated at 100.0% (23 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/az/
pull/11784/head^2^2^2
Valeh Farzaliyev 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
7744dcc508
  1. 2
      src/i18n/strings/az.json

2
src/i18n/strings/az.json

@ -12,7 +12,7 @@
"Your Riot is misconfigured": "Riot yanlış quraşdırılıb",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Proqramın başlanmasında gözlənilməz xəta. İzah üçün konsola baxın",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Yanlış konfiqurasiya: bunlardan yalnız birini təyin edin - default_server_config, default_server_name, və ya default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Yanlış konfiqurasiya: ilkin server təyin edilməyib.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Yanlış konfiqurasiya: ilkin server təyin edilməyib",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s",
"The message from the parser is: %(message)s": "Sözügedən mesaj: %(message)s",
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",

Loading…
Cancel
Save