Browse Source

Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 84.8% (28 of 33 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/lv/
pull/16314/head^2^2^2^2^2^2
Andrejs 2 years ago committed by Weblate
parent
commit
851d8e4265
  1. 37
      src/i18n/strings/lv.json

37
src/i18n/strings/lv.json

@ -1,25 +1,34 @@
{
"Dismiss": "Atteikt",
"Dismiss": "Aizvērt",
"powered by Matrix": "Tiek darbināta ar Matrix",
"Unknown device": "Nezināma ierīce",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Lai izmantotu ekrāna kopīgošanas zvanu, nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"Welcome to Element": "Esiet gaidīti Element",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Lai veiktu ekrāna kopīgošanas zvanu, nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"Welcome to Element": "Esiet laipni gaidīti Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta čata & kopdarbošanās sistēma uz [matrix] bāzes",
"Sign In": "Ienākt",
"Sign In": "Pierakstīties",
"Create Account": "Izveidot kontu",
"Explore rooms": "Atklāt istabas",
"Explore rooms": "Pārlūkot istabas",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Negaidīta kļūda, sagatavojot lietotni. Sīkāku informāciju skatiet konsolē.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Nederīga konfigurācija: var norādīt tikai vienu no default_server_config, default_server_name, vai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Nekorekta konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Kļūdaina konfigurācija: var norādīt tikai vienu no parametriem default_server_config, default_server_name, vai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Kļūdaina konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Ziņojums no parsētāja ir: %(message)s",
"Invalid JSON": "Nederīgs JSON",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Neizdevās ielādēt config datni: lūdzu pārlādē lapu lai mēģinātu vēlreiz.",
"Open user settings": "Atver lietotāja iestatījumus",
"Go to your browser to complete Sign In": "Aizej uz savu pārlūku lai pabeigtu Piekļuvi",
"Invalid JSON": "Kļūdains JSON",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Neizdevās ielādēt konfigurācijas datni. Lūdzu, pārlādējiet lapu, lai mēģinātu vēlreiz.",
"Open user settings": "Atvērt lietotāja iestatījumus",
"Go to your browser to complete Sign In": "Pārejiet uz pārlūku, lai pabeigtu pierakstīšanos",
"Unsupported browser": "Neatbalstīts pārlūks",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Lūdzu instalē <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, vai <safariLink>Safari</safariLink> priekš labākās pieredzes.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Tu vari turpināt izmantot savu pašreizējo pārlūku, bet dažas vai visas funkcijas nestrādās, un lietotnes izskats var būt nepareizs.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Labākajai izmantošanas pieredzei, lūdzu, instalē <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> vai <safariLink>Safari</safariLink> pārlūku.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Jūs varat turpināt lietot savu pašreizējo pārlūku, bet dažas vai visas funkcijas nestrādās, un lietotnes izskats var būt nepareizs.",
"I understand the risks and wish to continue": "Es pieņemu riskus un vēlos turpināt",
"Go to element.io": "Ej uz element.io",
"Failed to start": "Neizdevās palaist"
"Failed to start": "Neizdevās palaist",
"Powered by Matrix": "Darbojas uz Matrix",
"Previous/next recently visited room or community": "Iepriekšējā/nākošā nesen apmeklētā istaba vai kopiena",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s izmanto pārlūku papildus funkcijas, kas netiek atbalstītas šajā pārlūkā.",
"Your browser can't run %(brand)s": "Jūsu pārlūks nevar palaist %(brand)s",
"Missing indexeddb worker script!": "Trūkst indexeddb worker skripta!",
"Open": "Atvērt",
"Download Completed": "Lejupielāde pabeigta",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsu Element konfigurācija satur kļūdainu JSON. Lūdzu, salabojiet problēmu un pārlādējiet lapu.",
"Your Element is misconfigured": "Jūsu Element ir nokonfigurēts kļūdaini"
}

Loading…
Cancel
Save