Browse Source

Merge pull request #12688 from RiotTranslateBot/weblate-riot-web-riot-web

Update from Weblate
pull/12691/head
David Baker 2 years ago committed by GitHub
parent
commit
87e32baefa
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
 1. 14
    src/i18n/strings/cs.json
 2. 9
    src/i18n/strings/de_DE.json
 3. 3
    src/i18n/strings/eo.json
 4. 3
    src/i18n/strings/eu.json
 5. 3
    src/i18n/strings/fr.json
 6. 5
    src/i18n/strings/hu.json
 7. 3
    src/i18n/strings/it.json
 8. 5
    src/i18n/strings/lt.json
 9. 4
    src/i18n/strings/nb_NO.json
 10. 3
    src/i18n/strings/nl.json
 11. 2
    src/i18n/strings/nn.json
 12. 3
    src/i18n/strings/ru.json
 13. 3
    src/i18n/strings/sq.json
 14. 2
    src/i18n/strings/tr.json
 15. 3
    src/i18n/strings/vls.json
 16. 2
    src/i18n/strings/zh_Hans.json
 17. 3
    src/i18n/strings/zh_Hant.json

14
src/i18n/strings/cs.json

@ -4,22 +4,22 @@
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Pro uskutečnění hovoru se sdílením obrazovky musíte používat HTTPS.",
"Chat with Riot Bot": "Konverzovat s Riot Botem",
"Dismiss": "Zahodit",
"powered by Matrix": "poháněno Matrixem",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop na %(platformName)s",
"powered by Matrix": "používá protokol Matrix",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop pro %(platformName)s",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s přes %(browserName)s na %(osName)s",
"Custom Server Options": "Vlastní serverové volby",
"Custom Server Options": "Vlastní nastavení serveru",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráce na platformě [matrix]",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastních serverových volbách si můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To Vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastním nastavení serveru můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"Sign In": "Přihlásit se",
"Create Account": "Vytvořit účet",
"Need help?": "Chcete pomoct?",
"Explore rooms": "Prohlížet místnosti",
"Need help?": "Potřebujete pomoc?",
"Explore rooms": "Procházet místnosti",
"Room Directory": "Adresář místností",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Konfigurace Riotu obsahuje neplatný JSON. Opravte prosím tento problém a obnovte stránku.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Zpráva z parseru je: %(message)s",
"Invalid JSON": "Neplatný JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot je špatně nakonfigurován",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočekávaná chyba při přípravě aplikace. V konzoli je více informací.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočekávaná chyba při přípravě aplikace. Podrobnosti najdete v konzoli.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Neplatná konfigurace: je možné specifikovat pouze jednu volbu z default_server_config, default_server_name, nebo default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Neplatná konfigurace: není zadán výchozí server."
}

9
src/i18n/strings/de_DE.json

@ -9,11 +9,11 @@
"Welcome to Riot.im": "Willkommen bei Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Dezentrale, verschlüsselte Chat- & Kollaborationslösung unterstützt von [matrix]",
"Chat with Riot Bot": "Chatte mit dem Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kannst die erweiterte Serveroption nutzen um dich an einem anderen Matrixserver anzumelden, indem du eine andere Heimserver-URL angibst. Dies erlaubt dir, Riot mit einem existierenden Matrix-Konto auf einem anderen Heimserver zu nutzen.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kannst benutzerdefinierte Server-Optionen nutzen, um dich an anderen Matrix Servern anzumelden, indem du eine andere Heimserver-URL angibst. Dies erlaubt dir, Riot mit einem existierenden Matrix-Konto auf einem anderen Heimserver zu nutzen.",
"Sign In": "Anmelden",
"Create Account": "Konto erstellen",
"Create Account": "Account erstellen",
"Need help?": "Brauchst du Hilfe?",
"Explore rooms": "Räume erkunden",
"Explore rooms": "Erkunde Räume",
"Room Directory": "Raumverzeichnis",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Unerwarteter Fehler bei der Vorbereitung der App. Siehe Konsole für Details.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ungültige Konfiguration: Es kann nur eine der Optionen default_server_config, default_server_name oder default_hs_url angegeben werden.",
@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Dein Riot ist falsch konfiguriert",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Deine Riot Konfiguration enthält ungültiges JSON. Bitte korrigiere das Problem und lade die Seite neu.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Die Nachricht des Parsers ist: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ungültiges JSON"
"Invalid JSON": "Ungültiges JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Gehe zu deinem Browser, um die Anmeldung abzuschließen"
}

3
src/i18n/strings/eo.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Via kliento Riot estas misagordita",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Viaj Riot-agordoj enhavas nevalidan JSON-on. Bonvolu korekti la problemon kaj reŝarĝi la paĝon.",
"The message from the parser is: %(message)s": "La mesaĝo el la analizilo estas: %(message)s",
"Invalid JSON": "Nevalida JSON"
"Invalid JSON": "Nevalida JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Iru al via foliumilo por fini la saluton"
}

3
src/i18n/strings/eu.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Konfigurazio baliogabea: default_server_config, default_server_name, edo default_hs_url bat bakarra zehaztu daiteke.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Zure Riot konfigurazioak baliogabeko JSON kodea du. Zuzendu arazoa eta kargatu orria berriro.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Prozesatzailearen mezua hau da: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON baliogabea"
"Invalid JSON": "JSON baliogabea",
"Go to your browser to complete Sign In": "Joan zure nabigatzailera izena ematen bukatzeko"
}

3
src/i18n/strings/fr.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Votre Riot est mal configuré",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Votre configuration de Riot contient du JSON non valide. Corrigez ce problème et rechargez la page.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Le message de l’analyseur est : %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON non valide"
"Invalid JSON": "JSON non valide",
"Go to your browser to complete Sign In": "Utilisez votre navigateur pour terminer la connexion"
}

5
src/i18n/strings/hu.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Chat with Riot Bot": "Csevegés a Riot Robottal",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Használhatod az egyedi szerver beállítást más Matrix szerverre való belépéshez, azzal, hogy megadod a Matrix szerver URL-jét. Ezzel a Riot-ot használhatod más Matrix szerveren lévő fiókkal.",
"Sign In": "Bejelentkezés",
"Create Account": "Fiók készítés",
"Create Account": "Fiók létrehozása",
"Need help?": "Segíthetünk?",
"Explore rooms": "Szobák felderítése",
"Room Directory": "Szobalista",
@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "A Riotod hibásan van beállítva",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "A Riot beállításod érvénytelen JSON szöveget tartalmaz. Kérlek javítsd és töltsd újra az oldalt.",
"The message from the parser is: %(message)s": "A feldolgozó algoritmus üzenete: %(message)s",
"Invalid JSON": "Érvénytelen JSON"
"Invalid JSON": "Érvénytelen JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "A böngészőben fejezd be a bejelentkezést"
}

3
src/i18n/strings/it.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Il tuo Riot è configurato male",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "La tua configurazione di Riot contiene un JSON non valido. Correggi il problema e ricarica la pagina.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Il messaggio dal parser è: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON non valido"
"Invalid JSON": "JSON non valido",
"Go to your browser to complete Sign In": "Vai nel tuo browser per completare l'accesso"
}

5
src/i18n/strings/lt.json

@ -2,7 +2,7 @@
"Unknown device": "Nežinomas įrenginys",
"powered by Matrix": "veikia su Matrix",
"Welcome to Riot.im": "Sveiki atvykę į Riot.im",
"Chat with Riot Bot": "Kalbėtis su Riot botu",
"Chat with Riot Bot": "Kalbėtis su Riot Botu",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop, naudojant %(platformName)s",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s per %(browserName)s, naudojant %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Norint skambinti naudojant ekrano vaizdo dalijimosi funkciją, jūs turite naudoti HTTPS.",
@ -21,5 +21,6 @@
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Netikėta klaida ruošiant programą. Norėdami sužinoti daugiau detalių, žiūrėkite konsolę.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Klaidinga konfigūracija: galima nurodyti tik vieną iš default_server_config, default_server_name, arba default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Klaidinga konfigūracija: nenurodytas numatytasis serveris.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Jūs galite naudoti pasirinktinius serverio nustatymus, kad prisijungtumėte prie kitų Matrix serverių, nurodydami kito serverio URL. Tai leidžia jums naudotis Riot su esama Matrix paskyra kitame serveryje."
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Jūs galite naudoti pasirinktinius serverio nustatymus, kad prisijungtumėte prie kitų Matrix serverių, nurodydami kito serverio URL. Tai leidžia jums naudotis Riot su esama Matrix paskyra kitame serveryje.",
"Go to your browser to complete Sign In": "Norėdami užbaigti prisijungimą, eikite į naršyklę"
}

4
src/i18n/strings/nb_NO.json

@ -19,5 +19,7 @@
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot er feilkonfigurert",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert."
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventet feil oppsto mens appen ble gjort klar. Se konsollen for detaljer.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ugyldig konfigurasjon: Spesifiser kun en av følgende: default_server_config, default_server_name eller default_hs_url."
}

3
src/i18n/strings/nl.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Uw Riot is onjuist geconfigureerd",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Uw Riot-configuratie bevat ongeldige JSON. Corrigeer het probleem en herlaad de pagina.",
"The message from the parser is: %(message)s": "De ontleder meldt: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ongeldige JSON"
"Invalid JSON": "Ongeldige JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Ga naar uw browser om de aanmelding te voltooien"
}

2
src/i18n/strings/nn.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Custom Server Options": "Tilpassa tenar-innstillingar",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan nytta dei eigendefinerte tenarinstillingane for å logga inn på andre Matrix-tenarar ved å uppgje ein annan heimtenar-URL. Dette lèt deg bruka Riot med ein Matrix-konto som allereie finst på ein annan heimtenar.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Lag brukar",
"Create Account": "Opprett konto",
"Need help?": "Treng du hjelp?",
"Explore rooms": "Utforsk romma",
"Room Directory": "Romkatalog",

3
src/i18n/strings/ru.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Ваш Riot неправильно настроен",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Ваша конфигурация Riot содержит нерабочий JSON. Пожалуйста исправьте проблему и перезагрузите страницу.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Сообщение из парсера: %(message)s",
"Invalid JSON": "Нерабочий JSON"
"Invalid JSON": "Нерабочий JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Перейдите в браузер для завершения входа"
}

3
src/i18n/strings/sq.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Riot-i juaj është i keqformësuar",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Formësimi juaj i Riot-it përmban JSON. Ju lutemi, ndreqeni problemin dhe ringarkoni faqen.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Mesazhi prej procesit është: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON i pavlefshëm"
"Invalid JSON": "JSON i pavlefshëm",
"Go to your browser to complete Sign In": "Që të plotësoni Hyrjen, kaloni te shfletuesi juaj"
}

2
src/i18n/strings/tr.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Chat with Riot Bot": "Riot Bot ile Sohbet Et",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Özel sunucu seçenekleri kullanıp farklı bir anamakine URL'si belirleyerek diğer Matrix sunucularına giriş yapabilirsin. Bu Riot'u varolan bir Matrix hesabı ile farklı anamakine de kullanmanı sağlar.",
"Sign In": "Giriş Yap",
"Create Account": "Kayıt Ol",
"Create Account": "Hesap Oluştur",
"Need help?": "Yardıma mı ihtiyacın var?",
"Explore rooms": "Odaları keşfet",
"Room Directory": "Oda Dizini",

3
src/i18n/strings/vls.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Je Riot is verkeerd geconfigureerd gewist",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Je Riot-configuroasje bevat oungeldigen JSON. Corrigeer ’t probleem en herload ’t blad.",
"The message from the parser is: %(message)s": "’t Bericht van de verwerker is: %(message)s",
"Invalid JSON": "Oungeldigen JSON"
"Invalid JSON": "Oungeldigen JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Goa noa je browser voe d’anmeldienge te voltooin"
}

2
src/i18n/strings/zh_Hans.json

@ -7,7 +7,7 @@
"Unknown device": "未知设备",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "您需要使用 HTTPS 以进行共享屏幕通话。",
"Welcome to Riot.im": "欢迎来到 Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "去中心化,加密聊天 & 由 [matrix] 驱动",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "去中心化、加密聊天与协作,由 [matrix] 驱动",
"Chat with Riot Bot": "与 Riot 机器人聊天",
"Sign In": "登入",
"Create Account": "创建帐号",

3
src/i18n/strings/zh_Hant.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "您的 Riot 沒有設定好",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "您的 Riot 包含無效的 JSON。請修正問題並重新整理頁面。",
"The message from the parser is: %(message)s": "從解析器而來的訊息為:%(message)s",
"Invalid JSON": "無效的 JSON"
"Invalid JSON": "無效的 JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "到您的瀏覽器完成登入"
}

Loading…
Cancel
Save