Browse Source

Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

pull/15979/head
Weblate 2 years ago
parent
commit
8c02abc88a
  1. 6
      src/i18n/strings/cs.json
  2. 2
      src/i18n/strings/fr.json

6
src/i18n/strings/cs.json

@ -28,5 +28,9 @@
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Pro nejlepší zážitek si prosím nainstalujte prohlížeč <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, nebo <safariLink>Safari</safariLink>.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Můžete pokračovat v užívání vašeho současného prohlížeče, ale některé (nebo dokonce všechny) funkce nemusí fungovat a vzhled a chování aplikace nemusí být správné.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumím a přesto chci pokračovat",
"Go to element.io": "Přejít na element.io"
"Go to element.io": "Přejít na element.io",
"Failed to start": "Nepovedlo se nastartovat",
"Powered by Matrix": "Běží na Matrixu",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s pro desktopový počítač (%(platformName)s)",
"Missing indexeddb worker script!": "Nenačetl se skript spravující indexdb!"
}

2
src/i18n/strings/fr.json

@ -4,7 +4,7 @@
"Unknown device": "Appareil inconnu",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Vous devez utiliser HTTPS pour effectuer un appel avec partage d’écran.",
"Welcome to Element": "Bienvenue sur Element",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Discussion &amp; collaboration décentralisées et chiffrées, propulsées par [matrix]",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "Messagerie et collaboration décentralisées et chiffrées, propulsées par [matrix]",
"Sign In": "Se connecter",
"Create Account": "Créer un compte",
"Explore rooms": "Explorer les salons",

Loading…
Cancel
Save