Browse Source

Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: http://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/fi/
pull/9398/head^2
Tuomas Hietala 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
8d27ed986c
  1. 18
      src/i18n/strings/fi.json

18
src/i18n/strings/fi.json

@ -1,13 +1,13 @@
{
"Dismiss": "Hylkää",
"Unknown device": "Tuntematon laite",
"Welcome to Riot.im": "Tervetuloa Riot.im -palveluun",
"Welcome to Riot.im": "Tervetuloa Riot.im-palveluun",
"Search the room directory": "Hae luettelosta",
"Custom Server Options": "Palvelinasetukset",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Sinun täytyy käyttää HTTPS -yhteyttä, jotta voit jakaa ruudun.",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop, %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Sinun täytyy käyttää HTTPS-yhteyttä, jotta voit jakaa ruudun puhelussa.",
"Chat with Riot Bot": "Keskustele Riot-botin kanssa",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Aloita Riot Botin vinkkien avulla!",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Aloita Riot-botin vinkkien avulla!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Matrix- ja Riot keskustelut",
"Discussion of all things Matrix!": "Keskustelu kaikesta Matrixiin liittyvästä!",
"Riot/Web & Desktop chat": "Riot/Web & Työpöytä-keskustelu",
@ -32,13 +32,13 @@
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot ei tue laitettasi. Asenna mobiilisovellus?",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Matrix päästä-päähän salauksen suunnittelu ja implementointi",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Osallistu kehitystyöhön",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s %(browserName)s %(osName)s",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Salattua ja vikasietoista viestintää Matrix -teknologialla",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s, %(browserName)s, %(osName)s",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Hajautettua ja salattua viestintää Matrix-teknologialla",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit käyttää edistyksellisiä asetuksia kirjautuaksesi muille Matrix palvelimille, määrittelemällä kotipalvelimen URL-osoitteen.<br/>Tämän avulla voit käyttää Riot:ia olemassa olevalla toisen Matrix palvelimen käyttäjätilillä.<br/><br/>Voit myös asettaa valinnaisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua käyttäjiä sähköpostiosoitteella tai tulla kutsutuksi.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Voit käyttää mukautettuja palvelinasetuksia kirjautuaksesi muihin Matrix-palvelimiin. Tämä mahdollistaa Riotin käyttämisen toisella palvelimella olevalla Matrix-tunnuksella.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit myös määrittää toisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua muita käyttäjiä sähköpostin perusteella, eivätkä se voi kutsua sinua.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Voit käyttää mukautettuja palvelinasetuksia kirjautuaksesi muihin Matrix-palvelimiin. Tämä mahdollistaa Riotin käyttämisen toisella kotipalvelimella olevalla Matrix-tilillä.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit myös määrittää toisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua muita käyttäjiä sähköpostin perusteella tai saada itse kutsua sähköpostin perusteella.",
"Sign In": "Kirjaudu sisään",
"Create Account": "Luo tunnus",
"Create Account": "Luo tili",
"Need help?": "Tarvitsetko apua?",
"Explore rooms": "Etsi huoneita",
"Room Directory": "Huoneluettelo"

Loading…
Cancel
Save