Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (34 of 34 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/cs/
pull/17655/head^2
waclaw66 1 year ago committed by Weblate
parent 1eea16ecdf
commit 9183cfdb01
  1. 2
      src/i18n/strings/cs.json

@ -33,5 +33,5 @@
"Powered by Matrix": "Běží na Matrixu",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s pro desktopový počítač (%(platformName)s)",
"Missing indexeddb worker script!": "Nenačetl se skript spravující indexdb!",
"Use %(brand)s on mobile": "Použít %(brand)s na mobilu"
"Use %(brand)s on mobile": "Používání %(brand)s v mobilních zařízeních"
}

Loading…
Cancel
Save