Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (222 of 222 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/6330/head
Oskars 5 years ago committed by Weblate
parent 5472dc78d7
commit 93a381218c
  1. 34
      src/i18n/strings/lv.json

@ -191,5 +191,37 @@
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Atceries, ka Tu vienmēr vari iestatīt epasta adresi lietotāja uzstādījumos, ja mainīsi domas.",
"To return to your account in future you need to <u>set a password</u>": "Lai nākotnē atgrieztos savā kontā, tev būs nepieciešams <u>iestatīt paroli</u>",
"Set Password": "Iestatīt paroli",
"Couldn't load home page": "Neizdevās ielādēt sākumlapu"
"Couldn't load home page": "Neizdevās ielādēt sākumlapu",
"Show message in desktop notification": "Parādīt ziņu darbvirsmas paziņojumos",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Tu vari lietot \"custom\" servera opcijas, lai ielogotos citos Matrix serveros, norādot citu mājasservera URL.<br> Tas atļaus tev lietot Riot ar esošo Matrix kontu uz cita mājasservera.<br/><br/>Tu arī vari uzstādīt atsevišķu identitāšu serveri, taču tad Tev nebūs iespēju uzaicināt lietotājus izmantojot epasta adresi, vai pašam tikt uzaicinātam izmantojot epasta adresi.",
"Appear Offline": "Šķiet oflainā",
"Away": "Prom",
"Bug report sent": "Kļūdas paziņojums nosūtīts",
"Thank you!": "Tencinam!",
"Back": "Atpakaļ",
"Send Custom Event": "Sūtīt īpašu notikumu",
"You must specify an event type!": "Tev jānorāda notikuma tips!",
"Event sent!": "Notikums nosūtīts!",
"Failed to send custom event.": "Īpašo notikumu nosūtīt neizdevās.",
"Event Type": "Notikuma tips",
"State Key": "Stāvokļa atslēga",
"Event Content": "Notikuma saturs",
"Send Account Data": "Sūtīt konta datus",
"Filter results": "Rezultātu filtrēšana",
"Explore Room State": "Istabas statusa noskaidrošana",
"Edit": "Rediģēt",
"Explore Account Data": "Aplūkot konta datus",
"Toolbox": "Instrumentārijs",
"Developer Tools": "Attīstītāja instrumenti",
"Unpin Message": "Atkabināt ziņu",
"Pin Message": "Piekabināt ziņu",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink> or <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> for the best experience.": "Labāko lietošanas pieredzi gūsiet uzstādot pārlūkprogrammu <chromeLink>Chromium</chromeLink> vai <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>.",
"<safariLink>Safari</safariLink> and <operaLink>Opera</operaLink> work too.": "<safariLink>Safari</safariLink> un <operaLink>Opera</operaLink> arī nav skādējami.",
"Register": "Reģistrācija",
"%(count)s Members|other": "%(count) biedru",
"%(count)s Members|one": "%(count)s biedru",
"Rooms": "Istabas",
"Invite to this community": "Uzaicināt šajā komūnā",
"Add rooms to this community": "Pievienot istabas šai komūnai",
"Reply": "Atbildēt"
}

Loading…
Cancel
Save