Browse Source

Translated using Weblate (Albanian)

Currently translated at 100.0% (34 of 34 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/sq/
pull/17160/head^2
Besnik Bleta 1 year ago committed by Weblate
parent
commit
94d05c7e25
  1. 3
      src/i18n/strings/sq.json

3
src/i18n/strings/sq.json

@ -32,5 +32,6 @@
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Formësimi juaj i Element-it përmban JSON të pavlefshëm. Ju lutemi, ndreqeni problemin dhe ringarkoni faqen.",
"Your browser can't run %(brand)s": "Shfletuesi juaj s’mund të xhirojë %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s përdor veçori të thelluara të shfletuesit, të cilat shfletuesi juaj i tanishëm s’i mbulon.",
"Powered by Matrix": "Bazuar në Matrix"
"Powered by Matrix": "Bazuar në Matrix",
"Use %(brand)s on mobile": "Përdor %(brand)s në celular"
}

Loading…
Cancel
Save