Browse Source

Translated using Weblate (Albanian)

Currently translated at 100.0% (24 of 24 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/sq/
pull/12688/head^2
Besnik Bleta 2 years ago committed by Weblate
parent
commit
959a6e91a0
  1. 3
      src/i18n/strings/sq.json

3
src/i18n/strings/sq.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Riot-i juaj është i keqformësuar",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Formësimi juaj i Riot-it përmban JSON. Ju lutemi, ndreqeni problemin dhe ringarkoni faqen.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Mesazhi prej procesit është: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON i pavlefshëm"
"Invalid JSON": "JSON i pavlefshëm",
"Go to your browser to complete Sign In": "Që të plotësoni Hyrjen, kaloni te shfletuesi juaj"
}

Loading…
Cancel
Save