Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 63.1% (12 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: http://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/sk/
pull/9333/head
Peter Vágner 3 years ago committed by Weblate
parent 2029aa31d3
commit 9d133eea75
  1. 9
      src/i18n/strings/sk.json

@ -35,5 +35,12 @@
"Contributing code to Matrix and Riot": "Prispievanie kódu projektom Matrix a Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Diskusia pre tím vývojárov Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Diskusia pre tím vývojárov Dendrite",
"Co-ordination for Riot translators": "Koordinácia prekladov Riot"
"Co-ordination for Riot translators": "Koordinácia prekladov Riot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Môžete použiť vlastné možnosti servera na prihlásenie sa k ďalším serverom Matrix zadaním URL adresy domovského servera. Toto vám umožní použiť Riot na prihlásenie sa k existujúcemu Matrix účtu na inom domovskom servery.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Môžete tiež nastaviť vlastnú URL adresu servera totožností, potom ale nebudete môcť pozývať používateľov zadaním ich emailovej adresy a telefónneho čísla a ani ostatní nebudú môcť pozvať vás zadaním vašej emailovej adresy a telefónneho čísla.",
"Sign In": "Prihlásiť sa",
"Create Account": "Vytvoriť účet",
"Need help?": "Potrebujete pomoc?",
"Explore rooms": "Preskúmať miestnosti",
"Room Directory": "Adresár miestností"
}

Loading…
Cancel
Save