Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 67.5% (25 of 37 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/nb_NO/
pull/8475/head
Daniel Løvbrøtte Olsen 4 years ago committed by Weblate
parent 55652e5b04
commit a1c0a05804
  1. 15
      src/i18n/strings/nb_NO.json

@ -12,5 +12,18 @@
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert nettprat & sammabeid drevet av [matrix]",
"Search the room directory": "Søk i romutvalget",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Allerede finnes det alskens rom i Matrix, sammenkoblet til eksisterende nettverk (Slack, IRC, Gitter osv.) eller selvstendig. Dersom De formoder, kan De kikke på utvalget!",
"Chat with Riot Bot": "Nettprat med Riot Bot"
"Chat with Riot Bot": "Nettprat med Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruke egendefinert tjener instillingen for å logge inn på andre Matrix tjenere ved å spesifisere enn annen hjemmetrjener URL. Dette lar deg bruke Riot med en eksisterende Matrix konto på en annen hjemmetjener.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Du kan også stille inn en egen idendtitetstjener, men du kommer ikke til å kunne invitere andre brukere med e-post, eller bli invitert med e-post selv.",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Kom i gang med noen tips fra Riot Bot!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Generelle diskusjoner om Matrix og Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Diskusjoner om alt Matrix!",
"Riot/Web & Desktop chat": "Riot/Web- & Skrivebordsprat",
"Riot/iOS & matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS & matrix-ios-sdk",
"Riot/Android & matrix-android-sdk chat": "Riot/Android & matrix-android-sdk",
"Matrix technical discussions": "Tekniske Matrix-diskusjoner",
"Running Matrix services": "Kjør Matrix servicer",
"Community-run support for Synapse": "Samfunnsholdt hjelpetjeneste for Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Administrator hjelp for Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Kunngjøring om Synapse utgivelser"
}

Loading…
Cancel
Save