Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 87.8% (29 of 33 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/lv/
pull/16427/head
Andrejs 2 years ago committed by Weblate
parent 42e2ea877a
commit a500240d04
  1. 5
      src/i18n/strings/lv.json

@ -17,7 +17,7 @@
"Open user settings": "Atvērt lietotāja iestatījumus",
"Go to your browser to complete Sign In": "Pārejiet uz pārlūku, lai pabeigtu pierakstīšanos",
"Unsupported browser": "Neatbalstīts pārlūks",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Labākajai izmantošanas pieredzei, lūdzu, instalē <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> vai <safariLink>Safari</safariLink> pārlūku.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Labākajai izmantošanas pieredzei, lūdzu, instalējiet <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> vai <safariLink>Safari</safariLink> pārlūku.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Jūs varat turpināt lietot savu pašreizējo pārlūku, bet dažas vai visas funkcijas nestrādās, un lietotnes izskats var būt nepareizs.",
"I understand the risks and wish to continue": "Es pieņemu riskus un vēlos turpināt",
"Go to element.io": "Ej uz element.io",
@ -31,5 +31,6 @@
"Download Completed": "Lejupielāde pabeigta",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsu Element konfigurācija satur kļūdainu JSON. Lūdzu, salabojiet problēmu un pārlādējiet lapu.",
"Your Element is misconfigured": "Jūsu Element ir nokonfigurēts kļūdaini",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)"
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Desktop (%(platformName)s)"
}

Loading…
Cancel
Save