Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/cs/
pull/8973/head^2
Stanislav Lukeš 4 years ago committed by Weblate
parent 4beeba6cf6
commit af2921d0c4
  1. 11
      src/i18n/strings/cs.json

@ -4,7 +4,7 @@
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot není podporovaný na mobilním webu. Nainstalovat aplikaci?",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Pro uskutečnění hovoru se sdílením obrazovky musíte používat HTTPS.",
"Search the room directory": "Prohledat adresář místností",
"Chat with Riot Bot": "Chatujte s Riot Botem",
"Chat with Riot Bot": "Konverzovat s Riot Botem",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Začněte s radami od Riot Bota!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Obecná diskuse o Matrixu a Riotu",
"Discussion of all things Matrix!": "Diskuse o všem okolo Matrixu!",
@ -35,5 +35,12 @@
"Riot/Android & matrix-android-sdk chat": "Riot/Android a matrix-android-sdk chat",
"Discussion of the Identity Service API": "Diskuze o API služby identity",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Přes vlastní serverové volby se můžete přihlásit k dalším Matrix serverům tak, že zadáte jinou adresu domovského serveru.<br/>Díky tomu můžete v Riotu používat Matrix účet z jiného domovského serveru.<br/><br/>Můžete nastavit i vlastní server identity, ale pak už nebudete moci zvát ani být zván/a skrze e-mailovou adresu.",
"Co-ordination for Riot translators": "Spolupráce pro překladatele Riot"
"Co-ordination for Riot translators": "Spolupráce pro překladatele Riot",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Také je možné nastavit vlastní server identity, ale pak nebude možné pozvat uživatele pomocí emailové adresy ani být pozván pomocí emailové adresy.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastních serverových volbách si můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To Vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"Sign In": "Přihlásit se",
"Create Account": "Vytvořit účet",
"Need help?": "Chcete pomoct?",
"Explore rooms": "Objevit místnosti",
"Room Directory": "Adresář místností"
}

Loading…
Cancel
Save