Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/fi/
pull/8973/head^2
Samu Voutilainen 4 years ago committed by Weblate
parent 5d555e044d
commit b10ec4db37
  1. 4
      src/i18n/strings/fi.json

@ -6,7 +6,7 @@
"Custom Server Options": "Palvelinasetukset",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Sinun täytyy käyttää HTTPS -yhteyttä, jotta voit jakaa ruudun.",
"Chat with Riot Bot": "Keskustele Riot Botin kanssa",
"Chat with Riot Bot": "Keskustele Riot-botin kanssa",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Aloita Riot Botin vinkkien avulla!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Matrix- ja Riot keskustelut",
"Discussion of all things Matrix!": "Keskustelu kaikesta Matrixiin liittyvästä!",
@ -35,7 +35,7 @@
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s %(browserName)s %(osName)s",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Salattua ja vikasietoista viestintää Matrix -teknologialla",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit käyttää edistyksellisiä asetuksia kirjautuaksesi muille Matrix palvelimille, määrittelemällä kotipalvelimen URL-osoitteen.<br/>Tämän avulla voit käyttää Riot:ia olemassa olevalla toisen Matrix palvelimen käyttäjätilillä.<br/><br/>Voit myös asettaa valinnaisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua käyttäjiä sähköpostiosoitteella tai tulla kutsutuksi.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Voit käyttää mukautettuja palvelinasetuksia kirjautuaksesi muihin Matrix-palvelimiin määrittämällä toisen kotipalvelimen osoitteen. Tämä mahdollistaa Riotin käyttämisen toisella palvelimella olevalla Matrix-tunnuksella.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Voit käyttää mukautettuja palvelinasetuksia kirjautuaksesi muihin Matrix-palvelimiin. Tämä mahdollistaa Riotin käyttämisen toisella palvelimella olevalla Matrix-tunnuksella.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit myös määrittää toisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua muita käyttäjiä sähköpostin perusteella, eivätkä se voi kutsua sinua.",
"Sign In": "Kirjaudu sisään",
"Create Account": "Luo tunnus",

Loading…
Cancel
Save