Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 84.8% (28 of 33 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/nb_NO/
pull/15767/head
Deleted User 2 years ago committed by Weblate
parent 2ea3e67a65
commit b59cdaa741
  1. 17
      src/i18n/strings/nb_NO.json

@ -11,8 +11,21 @@
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventet feil oppsto mens appen ble gjort klar. Se konsollen for detaljer.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventet feil ved klargjøring av appen. Se konsollen for detaljer.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ugyldig konfigurasjon: Spesifiser kun en av følgende: default_server_config, default_server_name eller default_hs_url.",
"Open user settings": "Åpne brukerinnstillinger",
"Go to your browser to complete Sign In": "Gå til nettleseren din for å fullføre innloggingen"
"Go to your browser to complete Sign In": "Gå til nettleseren din for å fullføre innloggingen",
"Failed to start": "Kunne ikke starte",
"Go to element.io": "Gå til element.io",
"I understand the risks and wish to continue": "Jeg forstår risikoen og ønsker å fortsette",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Du kan fortsette å bruke din nåværende nettleser, men noen eller alle funksjonene fungerer kanskje ikke, og utseendet og følelsen av applikasjonen kan være feil.",
"Your browser can't run %(brand)s": "Nettleseren din kan ikke kjøre %(brand)s",
"Unsupported browser": "Ustøttet nettleser",
"Powered by Matrix": "Drevet av Matrix",
"Previous/next recently visited room or community": "Forrige/neste nylig besøkte rom eller samfunn",
"Download Completed": "Nedlasting Fullført",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Kan ikke laste inn konfigurasjonsfil: oppdater siden for å prøve igjen.",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Ditt Element konfigurasjonen inneholder ugyldig JSON. Løs problemet og last siden på nytt.",
"Your Element is misconfigured": "Ditt Element er feilkonfigurert",
"Missing indexeddb worker script!": "Mangler indexeddb arbeiderskript!"
}

Loading…
Cancel
Save