Browse Source

Translated using Weblate (Albanian)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: http://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/sq/
pull/9333/head
Besnik Bleta 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
bfa2101da0
  1. 2
      src/i18n/strings/sq.json

2
src/i18n/strings/sq.json

@ -9,7 +9,7 @@
"Dismiss": "Mos e merr parasysh",
"powered by Matrix": "bazuar në Matrix",
"Welcome to Riot.im": "Mirë se vini te Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Fjalosje & bashkëpunim i decentralizuar, i fshehtëzuar, bazuar në [matrix]",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Fjalosje & bashkëpunim të decentralizuar, të fshehtëzuar, bazuar në [matrix]",
"Search the room directory": "Kërkoni te drejtoria e dhomave",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Ka tashmë plot dhoma në Matrix, të lidhura me rrjete ekzistues (Slack, IRC, Gitter, etj) ose të pavarur. Hidhini një sy listës!",
"Chat with Riot Bot": "Fjalosuni me Robotin Riot",

Loading…
Cancel
Save