Browse Source

Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

pull/12688/head^2
Weblate 2 years ago
parent
commit
c20028782c
 1. 14
    src/i18n/strings/cs.json
 2. 2
    src/i18n/strings/de_DE.json
 3. 3
    src/i18n/strings/fr.json
 4. 5
    src/i18n/strings/hu.json
 5. 4
    src/i18n/strings/nb_NO.json
 6. 3
    src/i18n/strings/nl.json
 7. 2
    src/i18n/strings/nn.json
 8. 3
    src/i18n/strings/sq.json
 9. 3
    src/i18n/strings/vls.json
 10. 2
    src/i18n/strings/zh_Hans.json
 11. 3
    src/i18n/strings/zh_Hant.json

14
src/i18n/strings/cs.json

@ -4,22 +4,22 @@
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Pro uskutečnění hovoru se sdílením obrazovky musíte používat HTTPS.",
"Chat with Riot Bot": "Konverzovat s Riot Botem",
"Dismiss": "Zahodit",
"powered by Matrix": "poháněno Matrixem",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop na %(platformName)s",
"powered by Matrix": "používá protokol Matrix",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop pro %(platformName)s",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s přes %(browserName)s na %(osName)s",
"Custom Server Options": "Vlastní serverové volby",
"Custom Server Options": "Vlastní nastavení serveru",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráce na platformě [matrix]",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastních serverových volbách si můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To Vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ve vlastním nastavení serveru můžete nastavit použití vlastního domovského serveru. To vám umožní používat Riot s existujícím Matrix účtem na jiném serveru.",
"Sign In": "Přihlásit se",
"Create Account": "Vytvořit účet",
"Need help?": "Chcete pomoct?",
"Explore rooms": "Prohlížet místnosti",
"Need help?": "Potřebujete pomoc?",
"Explore rooms": "Procházet místnosti",
"Room Directory": "Adresář místností",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Konfigurace Riotu obsahuje neplatný JSON. Opravte prosím tento problém a obnovte stránku.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Zpráva z parseru je: %(message)s",
"Invalid JSON": "Neplatný JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot je špatně nakonfigurován",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočekávaná chyba při přípravě aplikace. V konzoli je více informací.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočekávaná chyba při přípravě aplikace. Podrobnosti najdete v konzoli.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Neplatná konfigurace: je možné specifikovat pouze jednu volbu z default_server_config, default_server_name, nebo default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Neplatná konfigurace: není zadán výchozí server."
}

2
src/i18n/strings/de_DE.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Chat with Riot Bot": "Chatte mit dem Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kannst die erweiterte Serveroption nutzen um dich an einem anderen Matrixserver anzumelden, indem du eine andere Heimserver-URL angibst. Dies erlaubt dir, Riot mit einem existierenden Matrix-Konto auf einem anderen Heimserver zu nutzen.",
"Sign In": "Anmelden",
"Create Account": "Konto erstellen",
"Create Account": "Account erstellen",
"Need help?": "Brauchst du Hilfe?",
"Explore rooms": "Räume erkunden",
"Room Directory": "Raumverzeichnis",

3
src/i18n/strings/fr.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Votre Riot est mal configuré",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Votre configuration de Riot contient du JSON non valide. Corrigez ce problème et rechargez la page.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Le message de l’analyseur est : %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON non valide"
"Invalid JSON": "JSON non valide",
"Go to your browser to complete Sign In": "Utilisez votre navigateur pour terminer la connexion"
}

5
src/i18n/strings/hu.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Chat with Riot Bot": "Csevegés a Riot Robottal",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Használhatod az egyedi szerver beállítást más Matrix szerverre való belépéshez, azzal, hogy megadod a Matrix szerver URL-jét. Ezzel a Riot-ot használhatod más Matrix szerveren lévő fiókkal.",
"Sign In": "Bejelentkezés",
"Create Account": "Fiók készítés",
"Create Account": "Fiók létrehozása",
"Need help?": "Segíthetünk?",
"Explore rooms": "Szobák felderítése",
"Room Directory": "Szobalista",
@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "A Riotod hibásan van beállítva",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "A Riot beállításod érvénytelen JSON szöveget tartalmaz. Kérlek javítsd és töltsd újra az oldalt.",
"The message from the parser is: %(message)s": "A feldolgozó algoritmus üzenete: %(message)s",
"Invalid JSON": "Érvénytelen JSON"
"Invalid JSON": "Érvénytelen JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "A böngészőben fejezd be a bejelentkezést"
}

4
src/i18n/strings/nb_NO.json

@ -19,5 +19,7 @@
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot er feilkonfigurert",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert."
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventet feil oppsto mens appen ble gjort klar. Se konsollen for detaljer.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ugyldig konfigurasjon: Spesifiser kun en av følgende: default_server_config, default_server_name eller default_hs_url."
}

3
src/i18n/strings/nl.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Uw Riot is onjuist geconfigureerd",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Uw Riot-configuratie bevat ongeldige JSON. Corrigeer het probleem en herlaad de pagina.",
"The message from the parser is: %(message)s": "De ontleder meldt: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ongeldige JSON"
"Invalid JSON": "Ongeldige JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Ga naar uw browser om de aanmelding te voltooien"
}

2
src/i18n/strings/nn.json

@ -11,7 +11,7 @@
"Custom Server Options": "Tilpassa tenar-innstillingar",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan nytta dei eigendefinerte tenarinstillingane for å logga inn på andre Matrix-tenarar ved å uppgje ein annan heimtenar-URL. Dette lèt deg bruka Riot med ein Matrix-konto som allereie finst på ein annan heimtenar.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Lag brukar",
"Create Account": "Opprett konto",
"Need help?": "Treng du hjelp?",
"Explore rooms": "Utforsk romma",
"Room Directory": "Romkatalog",

3
src/i18n/strings/sq.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Riot-i juaj është i keqformësuar",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Formësimi juaj i Riot-it përmban JSON. Ju lutemi, ndreqeni problemin dhe ringarkoni faqen.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Mesazhi prej procesit është: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON i pavlefshëm"
"Invalid JSON": "JSON i pavlefshëm",
"Go to your browser to complete Sign In": "Që të plotësoni Hyrjen, kaloni te shfletuesi juaj"
}

3
src/i18n/strings/vls.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "Je Riot is verkeerd geconfigureerd gewist",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Je Riot-configuroasje bevat oungeldigen JSON. Corrigeer ’t probleem en herload ’t blad.",
"The message from the parser is: %(message)s": "’t Bericht van de verwerker is: %(message)s",
"Invalid JSON": "Oungeldigen JSON"
"Invalid JSON": "Oungeldigen JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "Goa noa je browser voe d’anmeldienge te voltooin"
}

2
src/i18n/strings/zh_Hans.json

@ -7,7 +7,7 @@
"Unknown device": "未知设备",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "您需要使用 HTTPS 以进行共享屏幕通话。",
"Welcome to Riot.im": "欢迎来到 Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "去中心化,加密聊天 & 由 [matrix] 驱动",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "去中心化、加密聊天与协作,由 [matrix] 驱动",
"Chat with Riot Bot": "与 Riot 机器人聊天",
"Sign In": "登入",
"Create Account": "创建帐号",

3
src/i18n/strings/zh_Hant.json

@ -21,5 +21,6 @@
"Your Riot is misconfigured": "您的 Riot 沒有設定好",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "您的 Riot 包含無效的 JSON。請修正問題並重新整理頁面。",
"The message from the parser is: %(message)s": "從解析器而來的訊息為:%(message)s",
"Invalid JSON": "無效的 JSON"
"Invalid JSON": "無效的 JSON",
"Go to your browser to complete Sign In": "到您的瀏覽器完成登入"
}

Loading…
Cancel
Save