Browse Source

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (33 of 33 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/cs/
pull/15979/head
Stanislav Lukeš 2 years ago committed by Weblate
parent
commit
c2e25fa427
  1. 6
      src/i18n/strings/cs.json

6
src/i18n/strings/cs.json

@ -28,5 +28,9 @@
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Pro nejlepší zážitek si prosím nainstalujte prohlížeč <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, nebo <safariLink>Safari</safariLink>.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Můžete pokračovat v užívání vašeho současného prohlížeče, ale některé (nebo dokonce všechny) funkce nemusí fungovat a vzhled a chování aplikace nemusí být správné.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumím a přesto chci pokračovat",
"Go to element.io": "Přejít na element.io"
"Go to element.io": "Přejít na element.io",
"Failed to start": "Nepovedlo se nastartovat",
"Powered by Matrix": "Běží na Matrixu",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s pro desktopový počítač (%(platformName)s)",
"Missing indexeddb worker script!": "Nenačetl se skript spravující indexdb!"
}

Loading…
Cancel
Save