Browse Source

Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 94.1% (32 of 34 strings)

Translation: Element Web/element-web
Translate-URL: https://translate.element.io/projects/element-web/element-web/lv/
pull/18472/head^2^2^2^2
Oskars G 1 year ago committed by Weblate
parent
commit
c3af46dc27
  1. 40
      src/i18n/strings/lv.json

40
src/i18n/strings/lv.json

@ -1,36 +1,38 @@
{
"Dismiss": "Aizvērt",
"Dismiss": "Aizvērt/atcelt",
"powered by Matrix": "Tiek darbināta ar Matrix",
"Unknown device": "Nezināma ierīce",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Lai veiktu ekrāna kopīgošanas zvanu, nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"Welcome to Element": "Esiet laipni gaidīti Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta čata & kopdarbošanās sistēma uz [matrix] bāzes",
"Sign In": "Pierakstīties",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekrāna kopīgošanai nepieciešams izmantot HTTPS savienojumu.",
"Welcome to Element": "Esiet laipni gaidīti Elementā",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizēta, šifrēta tērziņu & kopdarbības vide uz [matrix] bāzes",
"Sign In": "Ierakstīties",
"Create Account": "Izveidot kontu",
"Explore rooms": "Pārlūkot istabas",
"Explore rooms": "Pārlūkot telpas",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Negaidīta kļūda, sagatavojot lietotni. Sīkāku informāciju skatiet konsolē.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Kļūdaina konfigurācija: var norādīt tikai vienu no parametriem default_server_config, default_server_name, vai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Kļūdaina konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Ziņojums no parsētāja ir: %(message)s",
"The message from the parser is: %(message)s": "No pārsētāja ir ziņa: %(message)s",
"Invalid JSON": "Kļūdains JSON",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Neizdevās ielādēt konfigurācijas datni. Lūdzu, pārlādējiet lapu, lai mēģinātu vēlreiz.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Neizdevās ielādēt konfigurācijas failu. Lai atkārtotu mēģinātu, lūdzu pārlādējiet lapu.",
"Open user settings": "Atvērt lietotāja iestatījumus",
"Go to your browser to complete Sign In": "Pārejiet uz pārlūku, lai pabeigtu pierakstīšanos",
"Go to your browser to complete Sign In": "Dodieties uz pārlūku, lai pabeigtu pierakstīšanos",
"Unsupported browser": "Neatbalstīts pārlūks",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Labākajai izmantošanas pieredzei, lūdzu, instalējiet <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> vai <safariLink>Safari</safariLink> pārlūku.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Jūs varat turpināt lietot savu pašreizējo pārlūku, bet dažas vai visas funkcijas nestrādās, un lietotnes izskats var būt nepareizs.",
"I understand the risks and wish to continue": "Es pieņemu riskus un vēlos turpināt",
"Go to element.io": "Ej uz element.io",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Lai gūtu labāko lietošanas pieredzi, lūdzu, instalējiet <chromeLink>Chromium</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> vai <safariLink>Safari</safariLink> pārlūku.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Jūs varat turpināt lietot savu pašreizējo pārlūku, bet dažas funkcijas nestrādās un lietotnes izskats/saskarne var būt atspoguļoti nekorekti.",
"I understand the risks and wish to continue": "Es apzinos riskus un vēlos turpināt",
"Go to element.io": "Doties uz element.io",
"Failed to start": "Neizdevās palaist",
"Powered by Matrix": "Darbojas uz Matrix",
"Previous/next recently visited room or community": "Iepriekšējā/nākošā nesen apmeklētā istaba vai kopiena",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s izmanto pārlūku papildus funkcijas, kas netiek atbalstītas šajā pārlūkā.",
"Powered by Matrix": "Griežas uz Matrix tehnoloģijas",
"Previous/next recently visited room or community": "Iepriekšējā/nākošā nesen apmeklētā telpa vai kopiena",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s izmanto pārlūku papildfunkcijas, kuras netiek atbalstītas šajā pārlūkā.",
"Your browser can't run %(brand)s": "Jūsu pārlūks nevar palaist %(brand)s",
"Missing indexeddb worker script!": "Trūkst indexeddb worker skripta!",
"Open": "Atvērt",
"Download Completed": "Lejupielāde pabeigta",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsu Element konfigurācija satur kļūdainu JSON. Lūdzu, salabojiet problēmu un pārlādējiet lapu.",
"Download Completed": "Lejuplāde pabeigta",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsu Element konfigurācija satur kļūdainu JSON. Lūdzu, izlabojiet un pārlādējiet lapu.",
"Your Element is misconfigured": "Jūsu Element ir nokonfigurēts kļūdaini",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Desktop (%(platformName)s)"
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Galdvirsmas (%(platformName)s)",
"Switch to space by number": "Pārslēgties uz atstarpi/tukšumu ar numuru",
"Use %(brand)s on mobile": "Mobilajā tālrunī izmanojiet %(brand)s"
}

Loading…
Cancel
Save