Translated using Weblate (Latvian)

Currently translated at 100.0% (21 of 21 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/lv/
pull/10012/head
Edgars Voroboks 3 years ago committed by Weblate
parent 9ca7d1bf56
commit d3dc6f42d1
  1. 6
      src/i18n/strings/lv.json

@ -41,5 +41,9 @@
"Create Account": "Izveidot kontu",
"Need help?": "Nepieciešama palīdzība?",
"Explore rooms": "Atklāt istabas",
"Room Directory": "Istabu Katalogs"
"Room Directory": "Istabu Katalogs",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Negaidīta kļūda, sagatavojot lietotni. Sīkāku informāciju skatiet konsolē.",
"This installation of Riot seems to have an invalid server configuration. If you are the administrator, please correct the error below": "Šai Riot instalācijai ir nekorekta servera konfigurācija. Ja esat administrators, lūdzu, izlabojiet tālāk norādīto kļūdu",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Nederīga konfigurācija: var norādīt tikai vienu no default_server_config, default_server_name, vai default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Nekorekta konfigurācija: nav norādīts noklusējuma serveris."
}

Loading…
Cancel
Save