Browse Source

Translated using Weblate (Azerbaijani)

Currently translated at 100.0% (23 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/az/
pull/11784/head^2^2^2
Valeh Farzaliyev 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
e25fee6f99
  1. 2
      src/i18n/strings/az.json

2
src/i18n/strings/az.json

@ -18,7 +18,7 @@
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",
"Custom Server Options": "Fərdi Server Seçimləri",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli server URL-ni təyin etməklə digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün fərdi server seçimlərini istifadə edə bilərsiniz. Bu sizə başqa serverdə qaldırılmış mövcud Matrix hesabınızla Riot-u işlətməyə imkan verir.",
"Dismiss": "Rədd et",
"Dismiss": "Nəzərə almayın",
"Room Directory": "Otaq kataloqu",
"Welcome to Riot.im": "Riot.im-ə xoş gəlmişsiniz",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "[matrix] tərəfindən təchiz edilmiş mərkəziləşdirilməmiş, şifrələnmiş çat və əməkdaşlıq platforması"

Loading…
Cancel
Save