Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

pull/15517/head^2^2^2^2
Weblate 2 years ago
commit e71180bf11
  1. 6
      src/i18n/strings/pl.json
  2. 2
      src/i18n/strings/pt.json
  3. 2
      src/i18n/strings/pt_BR.json

@ -25,5 +25,9 @@
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Możesz kontynuować używanie obecnej przeglądarki, lecz niektóre lub wszystkie funkcje mogą nie działać oraz wygląd aplikacji może być niepoprawny.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumiem ryzyko i chcę kontynuować",
"Go to element.io": "Przejdź do element.io",
"Failed to start": "Nie udało się wystartować"
"Failed to start": "Nie udało się wystartować",
"Download Completed": "Pobieranie Zakończone",
"Open": "Otwórz",
"Your browser can't run %(brand)s": "Twoja przeglądarka nie obsługuje %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s używa zaawansowanych funkcji przeglądarki, które nie są dostępne w twojej przeglądarce."
}

@ -3,7 +3,7 @@
"powered by Matrix": "powered by Matrix",
"Unknown device": "Dispositivo desconhecido",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Necessita de estar a usar HTTPS para poder iniciar uma chamada com partilha de ecrã.",
"Welcome to Element": "Bem-vindo ao Element",
"Welcome to Element": "Boas-vindas ao Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Chat descentralizado, encriptado & colaborativo powered by [matrix]",
"The message from the parser is: %(message)s": "A mensagem do parser é: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON inválido",

@ -3,7 +3,7 @@
"powered by Matrix": "oferecido por Matrix",
"Unknown device": "Aparelho desconhecido",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Você precisa usar HTTPS para compartilhar a tela durante uma chamada.",
"Welcome to Element": "Seja bem-vinda(o) a Element",
"Welcome to Element": "Boas-vindas ao Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Chat descentralizado, criptografado e colaborativo construído com [matrix]",
"Sign In": "Entrar",
"Create Account": "Criar Conta",

Loading…
Cancel
Save