Browse Source

Translated using Weblate (Azerbaijani)

Currently translated at 100.0% (23 of 23 strings)

Translation: Riot Web/riot-web
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/riot-web/az/
pull/11784/head^2^2^2
Valeh Farzaliyev 3 years ago committed by Weblate
parent
commit
e993eee97c
  1. 2
      src/i18n/strings/az.json

2
src/i18n/strings/az.json

@ -16,7 +16,7 @@
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s",
"The message from the parser is: %(message)s": "Sözügedən mesaj: %(message)s",
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",
"Custom Server Options": "Xüsusi Server Seçimləri",
"Custom Server Options": "Fərdi Server Seçimləri",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli bir URL-sini göstərərək digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün xüsusi server seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bu, fərqli bir ev serverda mövcud Matrix hesabı ilə Riot istifadə etməyə imkan verir.",
"Dismiss": "Rədd et",
"Room Directory": "Otaq kataloqu",

Loading…
Cancel
Save