You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
2.3 KiB

{
"Riot Desktop on %(platformName)s": "%(platformName)s-da Riot Desktop",
"Unknown device": "Naməlum qurğu",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "İş stolunun birgə istifadəsi üçün HTTPS-dan istifadə tələb olunur.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot konfiqurasiyanızda yanlış JSON var. Lütfən, xətanı düzəldin və səhifəni yeniləyin.",
"Invalid JSON": "Yanlış JSON",
"Sign In": "Daxil ol",
"Create Account": "Hesab Aç",
"Need help?": "Kömək lazımdır?",
"Chat with Riot Bot": "Riot Bot-la söhbət edin",
"Explore rooms": "Otaqları kəşf edin",
"Your Riot is misconfigured": "Riot yanlış quraşdırılıb",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Proqramın başlanmasında gözlənilməz xəta. İzah üçün konsola baxın",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Yanlış konfiqurasiya: bunlardan yalnız birini təyin edin - default_server_config, default_server_name, və ya default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Yanlış konfiqurasiya: ilkin server təyin edilməyib",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s-da %(browserName)s ilə %(appName)s",
"The message from the parser is: %(message)s": "Sözügedən mesaj: %(message)s",
"powered by Matrix": "Matrix tərəfindən təchiz edilmişdir",
"Custom Server Options": "Fərdi Server Seçimləri",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Fərqli server URL-ni təyin etməklə digər Matrix serverlərinə daxil olmaq üçün fərdi server seçimlərini istifadə edə bilərsiniz. Bu sizə başqa serverdə qaldırılmış mövcud Matrix hesabınızla Riot-u işlətməyə imkan verir.",
"Dismiss": "Rədd et",
"Room Directory": "Otaq kataloqu",
"Welcome to Riot.im": "Riot.im-ə xoş gəlmişsiniz",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "[matrix] tərəfindən təchiz edilmiş mərkəziləşdirilməmiş, şifrələnmiş çat və əməkdaşlıq platforması"
}