You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 lines
4.4 KiB

{
"Dismiss": "Відхилити",
"powered by Matrix": "працює на Matrix",
"Unknown device": "Невідомий пристрій",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ви маєте використовувати HTTPS щоб зробити виклик із спільним доступом до екрану.",
"Welcome to Element": "Ласкаво просимо до Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Децентралізований, зашифрований чат та засіб для співпраці, заснований на [matrix]",
"Sign In": "Увійти",
"Create Account": "Створити обліковий запис",
"Explore rooms": "Шукати кімнати",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Неочікувана помилка при підготовці програми. Дивіться деталі у виводі консолі.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Невірна конфігурація: можна вказати лише default_server_config, default_server_name або default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Невірна конфігурація: не вказано сервер за замовчуванням.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Повідомлення від аналізатора : %(message)s",
"Invalid JSON": "Хибний JSON",
"Unsupported browser": "Непідтримуваний браузер",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Для найкращих вражень від користування встановіть, будь ласка, <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, або <safariLink>Safari</safariLink>.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Ви можете продовжити, користуючись вашим поточним браузером, але деякі функції можуть не працювати, а застосунок може виглядати неправильно.",
"I understand the risks and wish to continue": "Я усвідомлюю ризик і бажаю продовжити",
"Go to element.io": "Перейти на element.io",
"Failed to start": "Запуск не вдався",
"Download Completed": "Завантаження завершено",
"Missing indexeddb worker script!": "Відсутній робочий сценарій IndexedDB!",
"Your Element is misconfigured": "Ваш Element налаштовано невірно",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Ваша конфігурація Element містить хибний JSON. Виправте проблему та оновіть сторінку.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Неможливо завантажити файл конфігурації. Оновіть, будь ласка, сторінку, щоб спробувати знову.",
"Open": "Відкрити",
"Open user settings": "Відкрити налаштування користувача",
"Previous/next recently visited room or community": "Попередня/наступна нещодавно відвідана кімната чи спільнота",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Desktop (%(platformName)s)",
"Go to your browser to complete Sign In": "Перейдіть у ваш браузер щоб завершити вхід",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Powered by Matrix": "Працює на Matrix",
"Your browser can't run %(brand)s": "Ваш переглядач неспроможний запустити %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s використовує передові властивості, які ваш браузер не підтримує."
}