You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
3.4 KiB

{
"powered by Matrix": "Drevet av Matrix",
"Unknown device": "Ukjent enhet",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Du er nødt til å bruke HTTPS for å ha en samtale med skjermdeling.",
"Dismiss": "Avvis",
"Welcome to Element": "Velkommen til Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert chat & samarbeid drevet av [matrix]",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Opprett konto",
"Explore rooms": "Se alle rom",
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventet feil ved klargjøring av appen. Se konsollen for detaljer.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ugyldig konfigurasjon: Spesifiser kun en av følgende: default_server_config, default_server_name eller default_hs_url.",
"Open user settings": "Åpne brukerinnstillinger",
"Go to your browser to complete Sign In": "Gå til nettleseren din for å fullføre innloggingen",
"Failed to start": "Kunne ikke starte",
"Go to element.io": "Gå til element.io",
"I understand the risks and wish to continue": "Jeg forstår risikoen og ønsker å fortsette",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Du kan fortsette å bruke din nåværende nettleser, men noen eller alle funksjonene fungerer kanskje ikke, og utseendet og følelsen av applikasjonen kan være feil.",
"Your browser can't run %(brand)s": "Nettleseren din kan ikke kjøre %(brand)s",
"Unsupported browser": "Ustøttet nettleser",
"Powered by Matrix": "Drevet av Matrix",
"Previous/next recently visited room or community": "Forrige/neste nylig besøkte rom eller samfunn",
"Download Completed": "Nedlasting Fullført",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Kan ikke laste inn konfigurasjonsfil: oppdater siden for å prøve igjen.",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Ditt Element konfigurasjonen inneholder ugyldig JSON. Løs problemet og last siden på nytt.",
"Your Element is misconfigured": "Ditt Element er feilkonfigurert",
"Missing indexeddb worker script!": "Mangler indexeddb arbeiderskript!",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Vennligst installer <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, eller <safariLink>Safari</safariLink> for den beste opplevelsen.",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s bruker avanserte nettleserfunksjoner som ikke støttes av din nåværende nettleser.",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Skrivebord (%(platformName)s)",
"Open": "Åpne",
"Use %(brand)s on mobile": "Bruk %(brand)s på mobil",
"Switch to space by number": "Bytt til plass etter nummer"
}