You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
2.4 KiB

{
"Unknown device": "Nežinomas įrenginys",
"powered by Matrix": "veikia su Matrix",
"Welcome to Riot.im": "Sveiki atvykę į Riot.im",
"Chat with Riot Bot": "Kalbėtis su Riot Botu",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop, naudojant %(platformName)s",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s per %(browserName)s, naudojant %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Norint skambinti naudojant ekrano vaizdo dalijimosi funkciją, jūs turite naudoti HTTPS.",
"Custom Server Options": "Pasirinktiniai Serverio Nustatymai",
"Dismiss": "Atmesti",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizuoti, šifruoti pokalbiai ir bendradarbiavimas, veikiantis su [matrix]",
"Sign In": "Prisijungti",
"Create Account": "Sukurti paskyrą",
"Need help?": "Reikia pagalbos?",
"Explore rooms": "Žvalgyti kambarius",
"Room Directory": "Kambarių katalogas",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Jūsų Riot konfigūracijoje yra klaidingas JSON. Prašome pataisyti problemą ir iš naujo užkrauti puslapį.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Analizatoriaus žinutė yra: %(message)s",
"Invalid JSON": "Klaidingas JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Jūsų Riot yra neteisingai sukonfigūruotas",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Netikėta klaida ruošiant programą. Norėdami sužinoti daugiau detalių, žiūrėkite konsolę.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Klaidinga konfigūracija: galima nurodyti tik vieną iš default_server_config, default_server_name, arba default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Klaidinga konfigūracija: nenurodytas numatytasis serveris.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Jūs galite naudoti pasirinktinius serverio nustatymus, kad prisijungtumėte prie kitų Matrix serverių, nurodydami kito serverio URL. Tai leidžia jums naudotis Riot su esama Matrix paskyra kitame serveryje.",
"Go to your browser to complete Sign In": "Norėdami užbaigti prisijungimą, eikite į naršyklę"
}