You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
2.2 KiB

{
"Custom Server Options": "Server-instillinger",
"powered by Matrix": "Drevet av Matrix",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop på %(platformName)s",
"Unknown device": "Ukjent enhet",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s via %(browserName)s på %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Du er nødt til å bruke HTTPS for å ha en samtale med skjermdeling.",
"Dismiss": "Avvis",
"Welcome to Riot.im": "Velkommen til Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Desentralisert, kryptert chat & samarbeid drevet av [matrix]",
"Chat with Riot Bot": "Chat med Riot Bot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Du kan bruke instillinger for «egendefinert tjener» til å logge inn på andre Matrix-tjenere ved å spesifisere en annen URL. Dette lar deg bruke Riot med en eksisterende Matrix-konto på en annen hjemmetjener.",
"Sign In": "Logg inn",
"Create Account": "Lag konto",
"Need help?": "Trenger du hjelp?",
"Room Directory": "Alle rom",
"Explore rooms": "Se alle rom",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot-konfigurasjonen din inneholder ugyldig JSON. Vennligst fiks problemet og oppdater siden.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Meldingen fra parseren er: %(message)s",
"Invalid JSON": "Ugyldig JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Riot er feilkonfigurert",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Ugyldig konfigurasjon: ingen standardserver spesifisert.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uventet feil oppsto mens appen ble gjort klar. Se konsollen for detaljer.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Ugyldig konfigurasjon: Spesifiser kun en av følgende: default_server_config, default_server_name eller default_hs_url."
}